MÁY PHÁT ĐIỆN JOHN DEERE

 • vMáy phát điện JohnDeere 100KVA S100JD

  Máy phát điện JohnDeere 100KVA S100JD

  Công suất liên tục: 100KVA/80KW
  Công suất dự phòng: 110KVA/88KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S100JD

  Công suất liên tục: 100KVA/80KW

  Công suất dự phòng: 110KVA/88KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện JohnDeere 120KVA S120JDMáy phát điện JohnDeere 120KVA S120JD

  Máy phát điện JohnDeere 120KVA S120JD

  Công suất liên tục: 120KVA/96KW
  Công suất dự phòng: 132KVA/105.6KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S120JD

  Công suất liên tục: 120KVA/96KW

  Công suất dự phòng: 132KVA/105.6KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • may-phat-dien-johndeere-150kva-s150jdmay-phat-dien-johndeere-150kva-s150jd

  Máy phát điện JohnDeere 150KVA S150JD

  Công suất liên tục: 150KVA/120KW
  Công suất dự phòng: 165KVA/132KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S150JD

  Công suất liên tục: 150KVA/120KW

  Công suất dự phòng: 165KVA/132KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020, xuất xứ Anh Quốc

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • may-phat-dien-johndeere-180kva-s180jdmay-phat-dien-johndeere-180kva-s180jd

  Máy phát điện JohnDeere 180KVA S180JD

  Công suất liên tục: 180KVA/144KW
  Công suất dự phòng: 200KVA/160KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S180JD

  Công suất liên tục: 180KVA/144KW

  Công suất dự phòng: 200KVA/160KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020, xuất xứ Anh Quốc

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện JOHNDEERE 200KVA S200JDMáy phát điện JOHNDEERE 200KVA S200JD

  Máy phát điện JOHNDEERE 200KVA S200JD

  Công suất liên tục: 200KVA/160KW
  Công suất dự phòng: 220KVA/176KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S200JD

  Công suất liên tục: 200KVA/160KW

  Công suất dự phòng: 220KVA/176KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện JOHNDEERE 250KVA S250JDMáy phát điện JOHNDEERE 250KVA S250JD

  Máy phát điện JOHNDEERE 250KVA S250JD

  Công suất liên tục: 250KVA/200KW
  Công suất dự phòng: 275KVA/220KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S250JD

  Công suất liên tục: 250KVA/200KW

  Công suất dự phòng: 275KVA/220KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam.

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện JOHNDEERE 250KVA S250JD9Máy phát điện JOHNDEERE 250KVA S250JD9

  Máy phát điện JOHNDEERE 250KVA S250JD9 

  Công suất liên tục: 250KVA/200KW
  Công suất dự phòng: 275KVA/220KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S250JD9

  Công suất liên tục: 250KVA/200KW

  Công suất dự phòng: 275KVA/220KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện JOHNDEERE 300KVA S300JD8Máy phát điện JOHNDEERE 270KVA S270JD

  Máy phát điện JOHNDEERE 270KVA S270JD

  Công suất liên tục: 270KVA/216KW
  Công suất dự phòng: 300KVA/240KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S270JD

  Công suất liên tục: 270KVA/216KW

  Công suất dự phòng: 300KVA/240KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện JOHNDEERE 300KVA S300JD8Máy phát điện JOHNDEERE 300KVA S300JD8

  Máy phát điện JOHNDEERE 300KVA S300JD8 

  Công suất liên tục: 300KVA/240KW
  > Công suất dự phòng: 330KVA/260KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S300JD8 

  Công suất liên tục: 300KVA/240KW

  Công suất dự phòng: 330KVA/260KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây       

  Động cơ JOHNDEERE, Sản xuất tại Hoa Kỳ.

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, Sản xuất tại ITALY

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện JOHNDEERE 350KVA S350JDMáy phát điện JOHNDEERE 350KVA S350JD

  Máy phát điện JOHNDEERE 350KVA S350JD

  Công suất liên tục: 350KVA/280KW
  Công suất dự phòng: 385KVA/208KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S350JD

  Công suất liên tục: 350KVA/280KW                                        

  Công suất dự phòng: 385KVA/208KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Johndeere, sản xuất tại Hoa Kỳ                   

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, sản xuất tại Italy 

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm SBMPOWER® 

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • JOHNDEERE 400KVA S400JDJOHNDEERE 400KVA S400JD

  Máy phát điện JOHNDEERE 400KVA S400JD

  Công suất liên tục: 400KVA/320KW
  Công suất dự phòng: 440KVA/352KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S400JD

  Công suất liên tục: 400KVA/320KW                                        

  Công suất dự phòng: 440KVA/352KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Johndeere, sản xuất tại Hoa Kỳ                   

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, sản xuất tại Italy 

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm SBMPOWER® 

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • may-phat-dien-johndeere-450kva-s450jdmay-phat-dien-johndeere-450kva-s450jd

  Máy phát điện JohnDeere 450KVA S450JD

  Công suất liên tục: 450KVA/360KW
  Công suất dự phòng: 500KVA/400KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S450JD

  Công suất liên tục: 450KVA/360KW                                        

  Công suất dự phòng: 500KVA/400KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ JOHNDEERE, sản xuất tại Hoa Kỳ                   

  Đầu phát điện hiệu: SINCRO, sản xuất tại Italy 

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020, xuất xứ Anh Quốc

  Vỏ cách âm hiệu SBMPOWER® – Seri JOHNDEERE

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
error: Content is protected !!

                        >>HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24h/24h: 0941 838 090         Email: Mayphatdien24vn@gmail.com         

Khu vực miền bắc : B23.06 toà T06-8 số 643A Phạm Văn Đồng, p Cổ Nhuế 1, q Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline 24h: 0941838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com

Khu vực miền trung :
Hotline 24h: 0941.838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com

Khu vực miền nam : LA-03.03, Lexington Office, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q2, Tp HCM
Hotline 24h: 0941.838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com