MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

 • Máy phát Cummins 1400KVA S1400CMMáy phát Cummins 1400KVA S1400CM

  Máy phát Cummins 1400KVA S1400CM

  Công suất liên tục: 1260KVA/1008KW
  Công suất dự phòng: 1400KVA/1120KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S1400CM

  Công suất liên tục: 1260KVA/1008KW                                        

  Công suất dự phòng: 1400KVA/1120KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Cummins – Mỹ, model KTA50G3, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Cummins

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát Cummins 225KVAMáy phát Cummins 225KVA

  Máy phát Cummins 225KVA S225CM

  Công suất liên tục: 200KVA/160KW
  Công suất dự phòng: 225KVA/176KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  5.00 out of 5
  • Model: S225CM
  • Công suất liên tục: 200KVA/160KW                                        
  • Công suất dự phòng: 225KVA
  • Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 
  • Động cơ CUMMINS – Mỹ, model 4BT3.9G1, sản xuất tại China                    
  • Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   
  • Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, sản xuất tại Anh
  • Vỏ cách âm SBMPOWER®
  • TC chất lượng ISO 9001:2015
  • Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam
  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Cummins 500KVA S500CMMáy phát Cummins 388KVA 388CM

  Máy phát Cummins 388KVA S388CM

  Công suất liên tục: 350KVA/280KW
  Công suất dự phòng: 388KVA/310KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  MODEL: S388CM

  Công suất liên tục: 350KVA/280KW

  Công suất dự phòng: 388KVA/310KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây

  Động cơ: Model NTA855G2A CUMMINS – Mỹ, sản xuất tại China

  Đầu phát hiệu điện: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China

  Bộ điều khiển động cơ: DSE6020 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER®

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát Cummins Việt Nam 1375KVA S1375CM

  Máy phát Cummins Việt Nam 1375KVA S1375CM

  Công suất liên tục: 1250KVA/1000KW
  Công suất dự phòng: 1375KVA/1100KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S1375CM

  Công suất liên tục: 1250KVA/1000KW                                        

  Công suất dự phòng: 1375KVA/1100KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ CUMMINS – Mỹ, model KTA38G9, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Cummins

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Cummins 1000KVA S1000CMMáy phát điện Cummins 1000KVA S1000CM

  Máy phát điện Cummins 1000KVA S1000CM

  Công suất liên tục: 910KVA/728KW
  Công suất dự phòng: 1000KVA/800KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S1000CM

  Công suất liên tục: 910KVA/728KW                                        

  Công suất dự phòng: 1000KVA/800KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Cummins – Mỹ, model KTA38G2A, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Cummins

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Cummins S1100CM 1100KVA

  Máy phát điện Cummins 1100KVA S1100CM

  Công suất liên tục: 1000KVA/800KW
  Công suất dự phòng: 1100KVA/880KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S1100CM

  Công suất liên tục: 1000KVA/800KW                                        

  Công suất dự phòng: 1100KVA/26KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Cummins – Mỹ, model 4B3.9G1, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER®

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Cummins 413KVA S413CM

  Máy phát điện cummins 110KVA S110CM

  Công suất liên tục: 100KVA/80KW
  Công suất dự phòng: 110KVA/88KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S110CM

  Công suất liên tục: 100KVA/80KW                                        

  Công suất dự phòng: 110KVA/88KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ CUMMINS – Mỹ, model 4B3.9G1, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER®

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Cummins 1250KVA S1250CMMáy phát điện Cummins 1250KVA S1250CM

  Máy phát điện Cummins 1250KVA S1250CM

  Công suất liên tục: 1125KVA/900KW
  Công suất dự phòng: 1250KVA/1000KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S1250CM

  Công suất liên tục: 1125KVA/900KW                                        

  Công suất dự phòng: 1250KVA/1000KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Cummins – Mỹ, model KTA38G9, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Cummins

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Cummins 125KVA S125CM

  Máy phát điện Cummins 125KVA S125CM

  Công suất liên tục: 113KVA/90KW
  Công suất dự phòng: 125KVA/100KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S125CM

  Công suất liên tục: 100KVA/80KW                                        

  Công suất dự phòng: 110KVA/88KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ CUMMINS – Mỹ, model 4B3.9G1, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER®

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Cummins 138KVA S138CMMáy phát điện Cummins 138KVA S138CM

  Máy phát điện Cummins 138KVA S138CM

  Công suất liên tục: 125KVA/100KW
  Công suất dự phòng: 138KVA/111KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S138CM

  Công suất liên tục: 125KVA/100KW

  Công suất dự phòng: 138KVA/111KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây

  Động cơ CUMMINS – Mỹ, model 6BTA5.9G2, sản xuất tại China

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, xuất xứ Anh quốc

  Vỏ cách âm SBMPOWER® chống ông chuyên dụng cho máy phát

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Cummins 150KVA S150CM 

  Công suất liên tục: 126KVA/109KW
  Công suất dự phòng: 150KVA/120KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S150CM

  Công suất liên tục: 126KVA/109KW                                        

  Công suất dự phòng: 150KVA/120KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ CUMMINS – Mỹ, model 4BT3.9G1, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER®

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát Cummins 163KVA S163CM

  Máy phát điện Cummins 163KVA S163CM

  Công suất liên tục: 150KVA/120KW
  Công suất dự phòng: 163KVA/130KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S163CM

  Công suất liên tục: 150KVA/120KW                                        

  Công suất dự phòng: 163KVA/130KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ CUMMINS – Mỹ, model 4BT3.9G1, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: LEROY SOMER – Pháp, sản xuất tại China   

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER®

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
error: Content is protected !!

                        >>HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24h/24h: 0941 838 090         Email: Mayphatdien24vn@gmail.com         

Khu vực miền bắc : B23.06 toà T06-8 số 643A Phạm Văn Đồng, p Cổ Nhuế 1, q Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline 24h: 0941838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com

Khu vực miền trung :
Hotline 24h: 0941.838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com

Khu vực miền nam : LA-03.03, Lexington Office, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q2, Tp HCM
Hotline 24h: 0941.838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com