MÁY PHÁT ĐIỆN BAUDOUIN

 • Máy phát điện Baudouin 44KVA S44BSMáy phát điện Baudouin 44KVA S44BS

  Máy phát điện Baudouin 44KVA S44BS

  Công suất liên tục: 40KVA/32KW
  Công suất dự phòng: 44KVA/35.2KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S44BS

  Công suất liên tục: 40KVA/32KW                                

  Công suất dự phòng: 44KVA/35.2KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây

  Động cơ Baudouin theo công nghệ Pháp, Sản xuất tại China

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, – Pháp, Sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER®

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 88KVA S88B

  Máy phát điện Baudouin 500KVA S500BS

  Công suất liên tục: 450KVA/360KW
  Công suất dự phòng: 500KVA/400KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S500BS

  Công suất liên tục: 450KVA/360KW                                       

  Công suất dự phòng: 500KVA/400KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 6M21G550/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  3 dòng điện này bổ trợ cho nhau, tạo thành dòng điện xoay chiều 3 pha. 

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 50KVA S50BSMáy phát điện Baudouin 50KVA S50BS

  Máy phát điện Baudouin 50KVA S50BS

  Công suất liên tục: 45KVA/36KW
  Công suất dự phòng: 50KVA/39KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S50BS

  Công suất liên tục: 45KVA/36KW                                        

  Công suất dự phòng: 50KVA/39KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm SBMPOWER® 

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 33KVA S33BS

  Máy phát điện Baudouin 550KVA S550BS

  Công suất liên tục: 500KVA/400KW
  Công suất dự phòng: 550KVA/440KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S550BS

  Công suất liên tục: 500KVA/400KW                                       

  Công suất dự phòng: 550KVA/440KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 6M21G550/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 88KVA S88B

  Máy phát điện Baudouin 660KVA S660BS

  Công suất liên tục: 600KVA/480KW
  Công suất dự phòng: 660KVA/528KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S660BS

  Công suất liên tục: 600KVA/480KW                                       

  Công suất dự phòng: 660KVA/528KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 6M21G550/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 150KVA S150BS

  Máy phát điện Baudouin 715KVA S715BS

  Công suất liên tục: 650KVA/520KW
  Công suất dự phòng: 715KVA/572KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S715BS

  Công suất liên tục: 650KVA/520KW                                       

  Công suất dự phòng: 715KVA/572KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 6M33G715/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 72KVA S72BS

  Máy phát điện Baudouin 72KVA S72BS

  Công suất liên tục: 65KVA/52KW
  Công suất dự phòng: 72KVA/57KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S72BS

  Công suất liên tục: 65KVA/52KW                                        

  Công suất dự phòng: 72KVA/57KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm SBMPOWER® 

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện BAUDOUIN 22KVA S22BS

  Máy phát điện Baudouin 750KVA S750BS

  Công suất liên tục: 680KVA/544KW
  Công suất dự phòng: 748KVA/598KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S750BS

  Công suất liên tục: 680KVA/544KW                                       

  Công suất dự phòng: 748KVA/598KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 6M33G750/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện BAUDOUIN 22KVA S22BS

  Máy phát điện Baudouin 825KVA S825BS

  Công suất liên tục: 750KVA/600KW
  Công suất dự phòng: 825KVA/660KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S825BS

  Công suất liên tục: 750KVA/600KW                                       

  Công suất dự phòng: 825KVA/660KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 6M33G825/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 88KVA S88BMáy phát điện Baudouin 88KVA S88B

  Máy phát điện Baudouin 88KVA S88BS

  Công suất liên tục: 80KVA/64KW
  Công suất dự phòng: 88KVA/70KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S88BS

  Công suất liên tục: 80KVA/64KW                                        

  Công suất dự phòng: 88KVA/70KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm SBMPOWER® 

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • may-phat-dien-baudouin-165kva-s165bs

  Máy phát điện Baudouin 900KVA S900BS 

  Công suất liên tục: 820KVA/640KW
  Công suất dự phòng: 900KVA/720KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S900BS

  Công suất liên tục: 820KVA/640KW                                       

  Công suất dự phòng: 900KVA/720KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 12M26G900/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
error: Content is protected !!

                        >>HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24h/24h: 0941 838 090         Email: Mayphatdien24vn@gmail.com         

Khu vực miền bắc : B23.06 toà T06-8 số 643A Phạm Văn Đồng, p Cổ Nhuế 1, q Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline 24h: 0941838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com

Khu vực miền trung :
Hotline 24h: 0941.838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com

Khu vực miền nam : LA-03.03, Lexington Office, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q2, Tp HCM
Hotline 24h: 0941.838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com