MÁY PHÁT ĐIỆN BAUDOUIN

 • Máy phát điện BAUDOUIN 22KVA S22BS

  Máy phát điện Baudouin 1100KVA S1100BS 

  Công suất liên tục: 1000KVA/800KW
  Công suất dự phòng: 1100KVA/880KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S1100BS

  Công suất liên tục: 1000KVA/800KW                                       

  Công suất dự phòng: 1100KVA/880KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 12M26G1100/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 110KVA S110BSMáy phát điện Baudouin 110KVA S110BS

  Máy phát điện Baudouin 110KVA S110BS

  Công suất liên tục: 100KVA/80KW
  Công suất dự phòng: 110KVA/88KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S110BS

  Công suất liên tục: 100KVA/80KW                                        

  Công suất dự phòng: 110KVA/88KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE6020 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm SBMPOWER® 

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện BAUDOUIN 22KVA S22BS

  Máy phát điện Baudouin 1400KVA S1400BS 

  Công suất liên tục: 1250KVA/1000KW
  Công suất dự phòng: 1400KVA/1100KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S1400BS

  Công suất liên tục: 1250KVA/1000KW                                       

  Công suất dự phòng: 1400KVA/1100KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 12M33G1400/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 150KVA S150BS

  Máy phát điện Baudouin 150KVA S150BS

  Công suất liên tục: 135KVA/108KW
  Công suất dự phòng: 150KVA/120KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S150BS

  Công suất liên tục: 135KVA/108KW                                        

  Công suất dự phòng: 150KVA/120KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 (Anh), (Xuất xứ: Anh Quốc)

  Vỏ cách âm SBMPOWER® 

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • may-phat-dien-baudouin-165kva-s165bs

  Máy phát điện Baudouin 165KVA S165BS

  Công suất liên tục: 150KVA/120KW
  Công suất dự phòng: 165KVA/132KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S165BS

  Công suất liên tục: 150KVA/120KW                                        

  Công suất dự phòng: 165KVA/132KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu Deepsea DSE4520, xuất xứ Anh Quốc

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 44KVA S44BS

  Máy phát điện Baudouin 220KVA S220BS

  Công suất liên tục: 200KVA/160KW
  Công suất dự phòng: 220KVA/176KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S220BS

  Công suất liên tục: 200KVA/160KW                                        

  Công suất dự phòng: 220KVA/176KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu Deepsea DSE 6020, xuất xứ Anh Quốc

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện BAUDOUIN 22KVA S22BSMáy phát điện Baudouin 50KVA S50BS

  Máy phát điện BAUDOUIN 22KVA S22BS 

  Công suất liên tục: 20KVA/16KW
  Công suất dự phòng: 22KVA/17.6KW<
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S22BS

  Công suất liên tục: 20KVA/16KW                                

  Công suất dự phòng: 22KVA/17.6KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây

  Động cơ BAUDOUIN theo công nghệ Pháp, sản xuất tại China

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, – Pháp, Sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 (Anh), (xuất xứ Anh Quốc)

  Vỏ cách âm SBMPOWER®

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện BAUDOUIN 22KVA S22BS

  Máy phát điện Baudouin 275KVA S275BS

  Công suất liên tục: 250KVA/200KW
  Công suất dự phòng: 275KVA/220KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S275BS

  Công suất liên tục: 250KVA/200KW                                        

  Công suất dự phòng: 275KVA/220KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu Deepsea DSE7320, xuất xứ Anh Quốc

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 110KVA S110BS

  Máy phát điện Baudouin 330KVA S330BS

  Công suất liên tục: 300KVA/240KW
  Công suất dự phòng: 330KVA/264KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S330BS

  Công suất liên tục: 300KVA/240KW                                        

  Công suất dự phòng: 330KVA/264KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu Deepsea DSE7320, xuất xứ Anh Quốc

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 33KVA S33BSMáy phát điện Baudouin 33KVA S33BS

  Máy phát điện Baudouin 33KVA S33BS

  Công suất liên tục: 30KVA/24KW
  Công suất dự phòng: 33KVA/26.4KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S33BS

  Công suất liên tục: 30KVA/24KW                                

  Công suất dự phòng: 33KVA/26.4KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây

  Động cơ BAUDOUIN theo công nghệ Pháp, Sản xuất tại China

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, – Pháp, Sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE4520 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Baudouin

  TC chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 50KVA S50BS

  Máy phát điện Baudouin 385KVA S385BS

  Công suất liên tục: 350KVA/280KW
  Công suất dự phòng: 385KVA/308KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S385BS

  Công suất liên tục: 350KVA/280KW                                        

  Công suất dự phòng: 385KVA/308KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Pháp, sản xuất tại China                    

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu Deepsea DSE7320, xuất xứ Anh Quốc

  Vỏ cách âm SBMPOWER® – Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
 • Máy phát điện Baudouin 72KVA S72BS

  Máy phát điện Baudouin 440KVA S440BS

  Công suất liên tục: 400KVA/320KW
  Công suất dự phòng: 440KVA/352KW
  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây Xuất xứ: Việt Nam
  0 out of 5

  Model: S440BS

  Công suất liên tục: 400KVA/320KW                                       

  Công suất dự phòng: 440KVA/352KW

  Điện áp: 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây                 

  Động cơ Baudouin – Công nghệ Pháp, model 6M21G550/5E2, sản xuất tại China                

  Đầu phát điện hiệu: SBMPOWER®, sản xuất tại Việt Nam

  Bộ điều khiển hiệu: DSE7320 – Anh, sản xuất tại Anh

  Vỏ cách âm SBMPOWER® –  Seri Baudouin

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

  Xuất xứ: SBMPOWER® – Việt Nam

  Liên hệ để có giá tốt
error: Content is protected !!

                        >>HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24h/24h: 0941 838 090         Email: Mayphatdien24vn@gmail.com         

Khu vực miền bắc : B23.06 toà T06-8 số 643A Phạm Văn Đồng, p Cổ Nhuế 1, q Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline 24h: 0941838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com

Khu vực miền trung :
Hotline 24h: 0941.838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com

Khu vực miền nam : LA-03.03, Lexington Office, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q2, Tp HCM
Hotline 24h: 0941.838.090
Email:mayphatdien24hvn@gmail.com